Oryginalna ulotka dla Barijodeel
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

50 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Barijodeel dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Barijodeel:
Dokument z 2020-05-11
PDF
dokument PDF dla Barijodeel

Podgląd dokumentu PDF Barijodeel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2020-05-11

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Barijodeel tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Barijodeel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Barijodeel

3. Jak przyjmować lek Barijodeel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Barijodeel

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Barijodeel i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Barijodeel jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w osłabionej zdolności zapamiętywania i obniżonej koncentracji.

Uwaga:

Jeżeli objawy nie ustąpią, nasilą się lub pojawią się nowe objawy należy zasięgnąć porady lekarskiej.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Barijodeel

Kiedy nie przyjmować leku Barijodeel

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)
  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na arnikę (Arnica montana) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae)
  • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę tarczycy

2 -

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się podawania leku dzieciom.

Barijodeel a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie leku Barijodeel z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Barijodeel powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych na temat wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Barijodeel zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Barijodeel

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty . W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli: zwykle po 1 tabletce 1-3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Czas stosowania

Jeśli objawy nasilą się nie ustąpią lub wystąpią nowe niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Barijodeel

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

3 -

Pominięcie przyjęcia leku Barijodeel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Barijodeel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Barijodeel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić w odosobnionych przypadkach u osób ze znaną nadwrażliwością na rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae/ Compositae np. arnika (Arnica montana).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Barijodeel

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Barijodeel

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Barijodeel są:

30 mg Barium carbonicum D12

30 mg Strychnos ignatii D6

30 mg Datura stramonium D4

30 mg Kalium phosphoricum D6

30 mg Arnica montana D4

4 -

45 mg Causticum Hahnemanni D6

45 mg Semecarpus anacardium D6

45 mg Aconitum napellus D12

15 mg Calcium iodatum D4

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

Jak wygląda lek Barijodeel i co zawiera opakowanie Barijodeel jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek, w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.- Reckeweg – Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr logo -Heel

Kod opakowania Barijodeel

Stosowanie leku Barijodeel z jedzeniem i piciem

Dorośli:

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.