---

Oryginalna ulotka dla Avioplant 250 mg

produkt dostępny bez recepty, kapsułki,

Imbir lekarski (zingiber officinale)

, Phytopharm Klęka

Opakowanie:

10 kapsułek
w 0% aptek

Koszyk:

Ulotki Avioplant 250 mg dla opakowania 10 kapsułek.

Wybrany dokument Avioplant 250 mg:
Dokument z 2023-11-06
PDF
dokument PDF dla Avioplant 250 mg

Podgląd dokumentu PDF Avioplant 250 mg

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2023-11-06

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację
Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Wersja tekstowa dokumentu

Quality Review of Documents human product information template version 8 clean

Ulotka dla pacjenta Avioplant 250 mg, kapsułki twarde

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Avioplant 250 mg kapsułki twarde

Zingiberis rhizoma

Należy uważnie zapoznać się z treścia ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Avioplant 250 mg i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Avioplant 250 mg

3. Jak stosować lek Avioplant 250 mg

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Avioplant 250 mg

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Avioplant 250 mg i w jakim celu się go stosuje

Produkt ten jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Lek zawiera sproszkowane kłącze imbiru i jest w postaci kapsułek twardych.

Wskazania do stosowania

Tradycyjny lek roślinny stosowany do łagodzenia objawów choroby lokomocyjnej.

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Avioplant 250 mg

Kiedy nie stosować leku Avioplant 250 mg:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (kłącze imbiru) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli objawy ulegają pogorszeniu podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wersja 03 1

Ulotka dla pacjenta Avioplant 250 mg, kapsułki twarde

Dzieci

Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowanie u dzieci poniżej 6 lat.

Avioplant 250 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Brak danych o interakcjach z innymi produktami leczniczymi.

Avioplant 250 mg z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak jest wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania kłącza imbiru u kobiet w ciąży i w czasie laktacji. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Avioplant 250 mg zawiera żółcień chinolinową

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej (E 104) produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Avioplant 250 mg

Podanie doustne.

Młodzież powyżej 12 lat, dorośli i osoby starsze: 3 kapsułki pół godziny przed podróżą.

Dzieci w wieku 6 - 12 lat: 1 - 2 kapsułki pół godziny przed podróżą.

Połykać w całości popijając niewielką ilością wody.

W przypadku podawania dzieciom, które mają problem z połykaniem można wysypać zawartość kapsułki do małej ilości wody (np. w kieliszku do leków lub na łyżeczce) i przyjąć w postaci zawiesiny.

Dzieci poniżej 6 lat:

Nie zaleca się stosowania.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wersja 03 2

Ulotka dla pacjenta Avioplant 250 mg, kapsułki twarde

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Avioplant 250 mg

Należy skontaktować się z lekarzem, szczególnie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów.

Pominięcie zastosowania leku Avioplant 250 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjąć dawkę pominiętą i postępować dalej według zalecanego schematu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Avioplant 250 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas przyjmowania leku często (u 1 na 10 do 1 na 100 osób) mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (rozstrój żołądka, niestrawność, odbijanie oraz nudności).

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa tel.: (22) 49 21 301 faks: (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Avioplant 250 mg

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie należy stosować leku Avioplant 250 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Avioplant 250 mg

Substancją czynną leku jest sproszkowane kłącze imbiru - Zingiber officinale Roscoe, rhizoma. 1 kapsułka zawiera 250 mg sproszkowanego kłącza imbiru.

Wersja 03 3

Ulotka dla pacjenta Avioplant 250 mg, kapsułki twarde

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: żelatyna wołowa, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132), dwutlenek tytanu (E 171).

Jak wygląda lek Avioplant 250 mg i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie stanowi blister zawierający 10 kapsułek (wieczko - ciemnozielone, denko – jasnozielone) zamykany folią aluminiową. W opakowaniu zewnętrznym (pudełku kartonowym) znajduje się ulotka oraz 10 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska tel.: (61) 28 68 700 faks: (61) 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 03 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Wskazania do stosowania

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (kłącze imbiru) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Avioplant 250 mgP

Należy skontaktować się z lekarzem, szczególnie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów.

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.