dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 5 mililitrów (0,5%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika VIGAMOX, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Moksyfloksacyna (w postaci chlorowodorku) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek VIGAMOX i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VIGAMOX 3. Jak stosować lek VIGAMOX 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek VIGAMOX 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek VIGAMOX i w jakim celu się go stosuje Krople do oczu VIGAMOX są stosowane do leczenia bakteryjnych zakażeń oka (zapalenia spojówek). Substancją czynną leku jest moksyfloksacyna, okulistyczny lek przeciwzakaźny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku VIGAMOX Kiedy nie stosować leku VIGAMOX • Jeśli pacjent ma uczulenie na moksyfloksacynę, inne chinolony lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności • Jeśli u pacjenta wystąpiły reakcje alergiczne na VIGAMOX.

Należy przerwać stosowanie leku VIGAMOX, jeśli u pacjenta wystąpi ból lub obrzęk ścięgien.

Podobnie jak w przypadku każdego innego antybiotyku, długotrwałe stosowanie leku VIGAMOX może prowadzić do wystąpienia innych zakażeń.

Lek VIGAMOX a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających moxifloxacin

W kolejności według dostępności w aptekach.