Oryginalna ulotka dla Asmag B
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Magnez (magnesium)

+

pyridoxine

Opakowanie

50 tabletek
w 49% aptek, od 7.99 zł do 17.49
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, witaminy, preparaty połączeń pozostałych witamin (kategoria ATC A11JB).

Ulotki Asmag B dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Asmag B:
Dokument z 2021-02-24
PDF
dokument PDF dla Asmag B

Podgląd dokumentu PDF Asmag B

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-24

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - Asmag B6 ulotka clean.doc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG B6

20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki

Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Asmag B6 i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag B6

3. Jak stosować lek Asmag B6

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Asmag B6

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Asmag B6 i w jakim celu się go stosuje

Asmag B6 jest lekiem zawierającym magnez1 i witaminę B6.

Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu oraz zmniejsza jego wydalanie z moczem.

Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych hormonów, np. insuliny2, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym.

Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

Wskazania do stosowania:

 • uzupełnianie niedoboru magnezu w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Asmag B6

Kiedy nie stosować leku Asmag B6

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek;
 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie magnezu we krwi;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca);
 • jeśli pacjent ma chorobę zwaną myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni);
 • jeśli pacjent ma biegunkę;
 • jeśli pacjent jest leczony antybiotykami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

Dzieci

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Asmag B6 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Asmag B6 jednocześnie z następującymi lekami:

 • antybiotyki z grupy tetracyklin;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne hydroksykumaryny (leki te zapobiegają powstawaniu skrzepów we krwi);
 • leki lub suplementy diety zawierające fosforany, wapń i żelazo.

Leki te stosowane razem z lekiem Asmag B6 osłabiają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego, przez co zmniejszają jego skuteczność.

Stosowanie leku Asmag B6 z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Asmag B6 zawiera laktozę jednowodną. Jedna tabletka zawiera 49,75 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Asmag B6

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 3 tabletki 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Doustnie, 1 tabletka 2 do 3 razy na dobę.

Asmag B6 należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zaleca dawki leku Asmag B6

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Asmag B6

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie obserwowano działań niepożądanych.

Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, biegunka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Asmag B6

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Asmag B6 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Asmag B6

 • Substancjami czynnymi leku są: magnezu wodoroasparaginian czterowodny oraz pirydoksyny chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera: 20 mg jonów magnezu w postaci 300 mg magnezu wodoroasparaginianu czterowodnego oraz 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metyloceluloza.

Jak wygląda Asmag B6 i co zawiera opakowanie Asmag B6 ma postać białych, okrągłych, obustronnie płaskich tabletek.

Dostępne opakowanie: 50 tabletek w pojemniku w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań tel.: +48 61 852 63 53 e-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu 0800 706 848.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/magnez

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/insulina

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.