Oryginalna ulotka dla Pascolets
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

100 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Pascolets dla opakowania 100 tabletek.

Wybrany dokument Pascolets:
Dokument z 2021-02-07
PDF
dokument PDF dla Pascolets

Podgląd dokumentu PDF Pascolets

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-07

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

20180702 Pascolets PIL

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pascolets tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Do stosowania u dorosłych i dzieci od 6 lat.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Pascolets i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pascolets

3. Jak stosować lek Pascolets

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Pascolets

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pascolets i w jakim celu się go stosuje

Pascolets to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Wskazania do stosowania wywodzą się z obrazów leku homeopatycznego.

Leczenie wspomagające infekcji górnych dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pascolets

Kiedy nie stosować leku Pascolets: Leku Pascolets nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na jeżówkę lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae/Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),
 • chorób tarczycy,
 • zaawansowanych chorób układowych takich jak gruźlica czy białaczka,
 • zapalnych schorzeń tkanki łącznej (kolagenoza),
 • chorób autoimmunologicznych,
 • stwardnienia rozsianego,
 • AIDS,
 • zakażenia wirusem HIV i innych przewlekłych chorób wirusowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pascolets należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku nasilenia się objawów, gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni lub wynoszącej ponad 39°C, nalotów na migdałkach lub innych niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Nie ma wystarczających danych o stosowaniu tego leku u dzieci poniżej 6 lat, dlatego nie należy stosować leku w tej grupie wiekowej.

Lek Pascolets a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pascolets z jedzeniem, piciem i alkoholem

Na działanie leku homeopatycznego mogą mieć niekorzystny wpływ czynniki szkodliwe wynikające z trybu życia oraz środki pobudzające i używki jak alkohol, tytoń czy kawa.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Pascolets w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pascolets zawiera laktozę

Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, lek można przyjmować po konsultacji z lekarzem.

3. Jak stosować lek Pascolets

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

Na początku choroby: 1 tabletka do ssania co 1 godz., do 6 razy dziennie.

Po uzyskaniu poprawy stosować do 3 razy dziennie.

Długość stosowania

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 1 tydzień, bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pascolets

Nie są znane przypadki przedawkowania produktu.

Pominięcie przyjęcia leku Pascolets

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Pascolets

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy stosowaniu leku Pascolets mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe: biegunka, nudności i dyskomfort w obrębie brzucha oraz reakcje alergiczne, najczęściej w obrębie skóry: zapalenie skóry i pokrzywka. Mogą też wystąpić inne reakcje alergiczne np. obrzęk twarzy, duszności i spadek ciśnienia krwi.

W takich przypadkach należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość śladowych ilości związków rtęci istnieje możliwość wystąpienia wzmożonego wydzielania śliny.

Wskazówka: Rzadko podczas przyjmowania leku homeopatycznego może dojść do przejściowego nasilenia się istniejących objawów (tzw. pogorszenie pierwotne). W takim przypadku należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pascolets

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pascolets

Substancje czynne:

Jedna tabletka zawiera:

Scrophularia nodosa TM 100 mg Echinacea D3 trit. 100 mg

Hydrargyrum biiodatum D12 trit. 100 mg

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna skrobia kukurydziana behenian wapnia (DAB)

Jak wygląda lek Pascolets i co zawiera opakowanie

Jasnobeżowe dwuwypukłe tabletki pakowane w blistry w tekturowym pudełku po 40 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH Schiffenberger Weg 55 D-35394 Giessen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: SANUM POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 Szczecin, Polska tel. (91) 8123804, tel./fax (91) 8123805 e-mail: sanum@sanum.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.