Oryginalna ulotka dla Oscillococcinum
granulki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

6 pojemników 1 gram
w 58% aptek, od 16.99 zł do 110.00
Oscillococcinum to granulki homeopatyczne, które mogą być stosowane w leczeniu objawów infekcji takich jak grypa czy przeziębienie. Preparat może być stosowany u pacjentów powyżej 6. roku życia.

Ulotki Oscillococcinum dla opakowania 6 pojemników 1 gram.

Wybrany dokument Oscillococcinum:
Dokument z 2021-03-10
PDF
dokument PDF dla Oscillococcinum

Podgląd dokumentu PDF Oscillococcinum

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-10

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Microsoft Word - 1.3.1_OSCILLO_Ulotka_04.2019_PL.docx

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Oscillococcinum, granulki w pojemniku jednodawkowym

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po 3 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest Oscillococcinum i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Oscillococcinum

3. Jak stosować Oscillococcinum

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Oscillococcinum

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Oscillococcinum i w jakim celu się go stosuje

Oscillococcinum jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5oC), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Lek Oscillococcinum zaleca się stosować zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji między innymi, takich jak: uczucie drapania w gardle, uczucie rozbicia, uczucie zimna.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Oscillococcinum

Kiedy nie stosować Oscillococcinum Leku Oscillococcinum nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39oC, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Przed rozpoczęciem stosowania Oscillococcinum u dzieci w wieku do 5 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Oscillococcinum, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Oscillococcinum z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Uwzględniając skład produktu, wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn nie jest spodziewany.

Lek Oscillococcinum zawiera sacharozę i laktozę.

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Oscillococcinum

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie. Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Zalecana dawka Oscillococcinum:

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat:

Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.

Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza. Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Czas stosowania: jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oscillococcinum: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Oscillococcinum: nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Oscillococcinum

Brak specjalnych wymagań.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku jednodawkowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności jest na pudełku i pojemniku jednodawkowym poprzedzony skrótem EXP.

Numer serii jest na pudełku i pojemniku jednodawkowym poprzedzony skrótem Lot.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Oscillococcinum

  • Substancją czynną leku jest: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01 ml w 1g granulek
  • Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza.

Jak wygląda Oscillococcinum i co zawiera opakowanie

Pudełko kartonowe zawiera 6, 12, 18, 24 lub 30 pojemników jednodawkowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

Wytwórca: BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja BOIRON SA

20 rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Boiron Sp. z o.o.

Tel. :

Fax: e-mail:

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.