dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 10 mililitrów, 28 mililitrów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Opakowanie zewnętrzne (kartonik)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Olbas Oil

Płyn do sporządzania inhalacji parowej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Olbas Oil i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olbas Oil

3. Jak stosować Olbas Oil

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywaćOlbas Oil

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Olbas Oil i w jakim celu się go stosuje

Produkt przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Płyn Olbas Oil składa się z olejków lotnych, które parują już w temperaturze pokojowej.

Płyn Olbas Oil przeznaczony jest do stosowania w postaci tzw. inhalacji swobodnych lub inhalacji parowej.

Wdychane olejki lotne zawarte w produkcie wpływają na upłynnienie wydzieliny i zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa, ułatwiają oddychanie. Łagodzą objawy przeziębienia i zapalenia zatok przynosowych.

Olbas Oil można również stosować zewnętrznie na skórę. Preparat stosowany na skórę działa chłodząco i łagodnie przeciwbólowo, łagodzi bóle reumatyczne i mięśniowe.

Wskazania do stosowania:

 • Inhalacje: katar występujący w czasie przeziębień, pomocniczo w chorobach zatok przynosowych.
 • Zewnętrznie: bóle reumatyczne i mięśniowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olbas Oil

Kiedy nie stosować leku Olbas Oil

 • Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne tego leku.
 • Nie stosować u osób z chorobami alergicznymi układu oddechowego, nie stosować u chorych z astmą.
 • Nie należy stosować zewnętrznie u chorych na atopowe zapalenie skóry.
 • Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Nie stosować zewnętrznie u dzieci i młodzieży.
 • Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.
 • Nie stosować w postaci inhalacji z parą u dzieci poniżej 7 lat Nie należy aplikować preparatu w okolicy twarzy dzieci.
 • Jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Nie stosować doustnie. Olejek kajeputowy, składnik Olbas Oil, zawiera metyloeugenol.

Badania przy doustnym przyjmowaniu olejku kajeputowego wskazują, że metabolity metyloeugenolu mogą działać mutagennie.

Olbas Oil a inne leki

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych na temat wpływu leku na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Olbas Oil

Do inhalacji w czasie kataru:

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 7 lat: skropić 2 – 3 kroplami chusteczkę do nosa lub wierzch dłoni i wdychać ulatniające się opary. Efekt parowania można wzmocnić dodając kilka kropli olejku do kubka z ciepłą (nie gorącą) wodą.

Dzieci od 3 do 7 lat: skropić 2 –3 kroplami chusteczkę do nosa, podać do wdychania z niewielkiej odległości. W celu zastosowania podczas snu skropić fragment tkaniny 2 - 3 kroplami olejku i umieścić w pobliżu dziecka lub skropić 2-3 kroplami olejku poszewkę kołdry.

Dzieci poniżej 3 lat: Nie stosować.

Zewnętrznie: dorośli: w bólach reumatycznych i mięśniowych wcierać niewielką ilość olejku w bolące miejsca do 3 razy dziennie.

Olbas Oil nie pozostawia tłustych plam, nie barwi.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Olbas Oil może powodować objawy niepożądane.

Działania niepożądane leku Olbas Oil nie są znane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione wulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywaćOlbas Oil

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Po każdym użyciu starannie zakręcić buteleczkę.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Olbas Oil

Skład: 100g produktu zawiera:

Cajeputi oleum (olejek kajeputowy) 18,50g

Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 0,10g

Eucalypti aetheroleum (olejek eukaliptusowy) 35,45g

Iuniperi aetheroleum (olejek jałowcowy) 2,70g

Menthae arvensis aetheroleum (olejek miętowy) 35,45g

Methylis salicylas (salicylan metylu) 3,70g

Levomentholum (mentol) 4,10g Jak Wygląda Olbas Oil i co zawiera opakowanie

Produkt pakowany jest po 10 ml i 28 ml w butelki ze szkła barwnego z kroplomierzem, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

LanesHealth (Ireland) Limited

Suite 7, The Courtyard, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18 D18 NW62, Republika Irlandii

Tel.: +44 (0)1452 524012, Fax:+44 (0)1452 507930 e-mail:info@laneshealth.com

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Orkla Care S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin, tel. 22 349 67 00

Data opracowania ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl