dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 155 mililitrów, 235 mililitrów, 47 mililitrów, 95 mililitrów.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ETYKIETA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Melisana Klosterfrau, płyn doustny, płyn na skórę Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Melisana Klosterfrau i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melisana Klosterfrau 3. Jak stosować lek Melisana Klosterfrau 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Melisana Klosterfrau 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Melisana Klosterfrau i w jakim celu się go stosuje Melisana Klosterfrau jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Melisana Klosterfrau Kiedy nie stosować leku Melisana Klosterfrau Stosowanie doustne: - jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którąkolwiek z substancji czynnych lub na substancję pomocniczą leku Melisana Klosterfrau, - jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i jelit, - jeśli pacjent cierpi na schorzenia wątroby np. marskość wątroby, - jeśli pacjent cierpi na epilepsję, - u dzieci, - u kobiet ciężarnych i karmiących piersią, - u osób z chorobą alkoholową, - u osób po urazach mózgu.

Stosowanie miejscowe, na skórę: - jeśli (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających multiherbal

Dostępność Melisana Klosterfrau w aptekach

Lokalizacja:
Ładowanie wyników...