Oryginalna ulotka dla Meditonsin
krople

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

35 gramów
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ oddechowy, leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu, połączenia leków przeciwkaszlowych i leków wykrztuśnych (kategoria ATC R05F0).

Ulotki Meditonsin dla opakowania 35 gramów.

Wybrany dokument Meditonsin:
Dokument z 2021-02-09
PDF
dokument PDF dla Meditonsin

Podgląd dokumentu PDF Meditonsin

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-02-09

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Meditonsin, krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
  • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek MEDITONSIN i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MEDITONSIN

3. Jak stosować lek MEDITONSIN

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek MEDITONSIN

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK MEDITONSIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MEDITONSIN jest lekiem homeopatycznym ze wskazaniami leczniczymi

Stosuje się go pomocniczo w przypadku stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MEDITONSIN

Kiedy nie stosować leku MEDITONSIN:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
  • w przypadku uzależnienia od alkoholu
  • u dzieci poniżej 12 lat

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Działanie leku homeopatycznego może podlegać niekorzystnemu wpływowi wynikającemu ze spożywania takich substancji jak herbata, kawa, alkohol itp. lub palenia papierosów.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek MEDITONSIN a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania w tych okresach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Zachować ostrożność w razie stosowania na krótko przed prowadzeniem pojazdu, z uwagi na zawartość alkoholu 6% (V/V).

3. Jak stosować lek MEDITONSIN

Lek MEDITONSIN należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej lek należy przyjmować w podany poniżej sposób:

Dawkowanie:

Zażywać bez rozcieńczania, przetrzymując chwilę w ustach przed połknięciem.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 5-10 kropli

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej stosuje się przez okres do 1 tygodnia. Należy skontaktować się z lekarzem przy przedłużaniu się dolegliwości, w przypadku zaostrzenia się objawów lub pojawieniu się nowych objawów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku MEDITONSIN jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MEDITONSIN

W razie przedawkowania mogą wystąpić: mdłości, wymioty lub biegunka.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku MEDITONSIN

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić nadmierne wydzielanie śliny. W takim wypadku należy zaprzestać stosowania leku.

Uwaga: podobnie, jak w przypadku stosowania innych leków homeopatycznych na początku może wystąpić przejściowe nasilenie objawów choroby. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku oraz skonsultować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią inne niż wymienione powyżej działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MEDITONSIN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych wymagań.Po otwarciu zawartość butelki zużyć w ciągu 6 miesięcy

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek MEDITONSIN

  • Substancjami czynnymi leku są: Aconitinum D5 1g, Atropinum sulfuricum D5 5g,

Hydrargyrum bicyanatum D8 4g

  • Pozostałe składniki to: glicerol, etanol

Jak wygląda lek MEDITONSIN i co zawiera opakowanie Lek MEDITONSIN to krople doustne, roztwór w butelce szklanej z kroplomierzem w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 35 g i 70 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.