Oryginalna ulotka dla Maść majerankowa
maść do nosa

produkt dostępny bez recepty

majoranae unguentum

Opakowanie

10 gramów
w 50% aptek, od 2.50 zł do 6.99
Maść majerankowa to roślinny tradycyjny produkt leczniczy stosowany pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa. Zawiera ekstrakt z ziela majeranku.

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (10 gramów).

Zmień dokument na 10 gramów (ulotka)zmień

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta MAŚĆ MAJERANKOWA

Majoranae unguentum Maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa

3. Jak stosować lek Maść majerankowa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść majerankowa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje

Lek Maść majerankowa jest stosowany pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa (katar).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa

Kiedy nie stosować leku Maść majerankowa:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na składniki leku
  • nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się wprowadzania preparatu do otworów nosowych, ponieważ podłoże maściowe hamuje pracę aparatu rzęskowego błony śluzowej.

Lek Maść majerankowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Maść majerankowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Maść majerankowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę.

Zalecana dawka to: Niewielką ilość maści rozsmarować wokół nozdrzy 2 –4 razy dziennie.

Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść majerankowa

Ze względu na podanie miejscowe prawdopodobieństwo przedawkowania leku jest niewielkie.

Pominięcie przyjęcia zastosowania leku Maść majerankowa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania stosowania leku Maść majerankowa

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią..

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail:ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść majerankowa

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść majerankowa

  • Substancją czynną leku jest ekstrakt z ziela majeranku
  • Ekstrahent: etanol 96% V/V oraz wazelina biała

Jak wygląda lek Maść majerankowa i co zawiera opakowanie Lek Maść majerankowa to jasnozielona maść pakowana w pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym umieszczone w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera po 10 g lub 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska 02-495 Warszawa, ul. J. Michałowicza 85 tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15 e-mail info@elissa.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:ndl@urpl.gov.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.