Oryginalna ulotka dla Maść Kamforowa
maść

produkt dostępny bez recepty

Cynamonowiec kamforowy (camphora)

Dawka

10%

Opakowanie

20 gramów
w 57% aptek, od 2.99 zł do 9.59
Maść kamforowa zawiera substancję czynną kamforę. Zastosowana na skórę powoduje ona miejscowe przekrwienie oraz wywiera efekt znieczulający, dzięki czemu przynosi ulgę w bólach mięśniowych i stawowych.

Ulotki Maść Kamforowa dla opakowania 20 gramów (10%).

Wybrany dokument Maść Kamforowa:
Dokument z 2021-01-19

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Maść kamforowa, maść, 10 %

Camphorae unguentum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa

3. Jak stosować lek Maść kamforowa

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Maść kamforowa

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Maść kamforowa jest kamfora1.

Lek Maść kamforowa wywołuje miejscowe przekrwienie.

Lek Maść kamforowa stosowany jest na skórę w bólach mięśniowych i stawowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa

Kiedy nie stosować leku Maść kamforowa

  • jeśli pacjent ma uczulenie na kamforę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
  • u dzieci w wieku poniżej 6 lat,
  • na uszkodzoną skórę, oraz w okolicy twarzy, szczególnie wokół nosa i na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie stosowania leku Maść kamforowa należy chronić oczy. Nie należy stosować leku na rozległe powierzchnie ciała.

Lek Maść kamforowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Maść kamforowa nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Maść kamforowa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Maść kamforowa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę.

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Cienką warstwę maści (około 1–2 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Dzieci w wieku 6-12 lat: Niewielką ilość maści (około 0,5–1 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść kamforowa

Przedawkowanie leku Maść kamforowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Maść kamforowa

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy jednak pominąć zapominaną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (u 1 na 10 000 osób) może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Maść kamforowa

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 250 C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść kamforowa

  • Substancją czynną leku jest kamfora. 10 g maści zawiera 1 g kamfory.
  • Pozostałe składniki leku to: wazelina hydrofilowa.

Jak wygląda lek Maść kamforowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białożółtawej masy o charakterystycznym zapachu kamfory.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 20 g maści w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44 30-721 Kraków

Wytwórca Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42 86-031 Osielsko

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kamfora

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.