Oryginalna ulotka dla Liść Senesu Phytopharm
liście

produkt dostępny bez recepty

folium sennae

Opakowanie

10 torebek 1 gram
w 0% aptek
Produkt w kategorii: przewód pokarmowy i metabolizm, leki przeczyszczające, leki przeczyszczające (kategoria ATC A06AB).

Ulotki Liść Senesu Phytopharm dla opakowania 10 torebek 1 gram.

Wybrany dokument Liść Senesu Phytopharm:
Dokument z 2017-04-04
PDF
dokument PDF dla Liść Senesu Phytopharm

Podgląd dokumentu PDF Liść Senesu Phytopharm

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2017-04-04

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Tekst - opakowanie zewnętrzne (kartonik 20 saszetek) SENES PHYTOPHARM SENES PHYTOPHARM

25 – 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B / na saszetkę zioła do zaparzania w saszetkach

20 saszetek po 1 g

Skład:

Każda saszetka zawiera 1 g Cassia senna L. (C. acutifolia Delile) i/lub Cassia angustifolia

Vahl, folium (liść senesu), co odpowiada 25 - 30 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B.

Wskazania:

Lek roślinny o działaniu przeczyszczającym przeznaczony do krótkotrwałego stosowania w przypadku zaparć występujących sporadycznie.

Sposób i droga podania:

Młodzież od 12 lat, dorośli oraz osoby w podeszłym wieku:

Nie przekraczać zaleconego dawkowania, jedna saszetka na dobę.

1 saszetkę leku zalać 200 ml wrzącej wody (1 niepełną szklanką). Zaparzać pod przykryciem przez ok. 10 min. Ciepły napar wypić raz na dobę przed snem. Stosować zawsze świeżo przygotowany napar. Przyjmowanie leku raz dziennie, do 2 czy 3 razy w tygodniu jest zwykle wystarczające do uzyskania efektu terapeutycznego.

Stosowanie powyżej 1 - 2 tygodni wymaga nadzoru lekarza.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na liść senesu, niedrożność lub zwężenie jelit, atonia (zastój) jelita grubego, choroby zapalne jelita grubego (np. choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha nieznanego pochodzenia, zaleganie stolca, nudności, wymioty oraz ciężki stan odwodnienia.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Równoczesne stosowanie z glikozydami nasercowymi, lekami: przeciwarytmicznymi, przywracającymi rytm zatokowy (np. chinidyna), wywołującymi wydłużenie odstępu QT oraz z innymi lekami powodującymi obniżenie poziomu potasu (np. diuretyki, adrenokortykosteroidy i korzeń lukrecji) należy skonsultować z lekarzem. Stosowanie dłuższe niż zalecane może powodować osłabioną pracę jelit. Stosować tylko wówczas gdy zmiana diety i zastosowanie środków łagodnie przeczyszczających (pęczniejących) nie daje pożądanych efektów. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Obniżony poziom potasu wynikający z długotrwałego nadużywania środków przeczyszczających potęguje działanie glikozydów nasercowych.

Odnotowano występowanie interakcji z lekami przeciwarytmicznymi, lekami przywracającymi rytm zatokowy (np. chinidyna) oraz lekami wywołującymi wydłużenie odstępu QT.

2016-01

Tekst - opakowanie zewnętrzne (kartonik 20 saszetek) SENES PHYTOPHARM

Jednoczesne stosowanie liści senesu z innymi produktami leczniczymi powodującymi obniżenie poziomu potasu (np. diuretyki, adrenokortykosteroidy i korzeń lukrecji) może nasilać zaburzenia równowagi elektrolitowej.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka).

Przyjmowanie liści senesu może powodować bóle brzucha, skurcze jelit oraz oddawanie płynnych stolców, w szczególności u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego. Objawy te mogą występować również jako efekt przedawkowania. W takich przypadkach konieczne jest zmniejszenie dawki.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, co może skutkować białkomoczem i krwiomoczem.

Ponadto, przy przewlekłym stosowaniu może wystąpić przebarwienie błony śluzowej jelita grubego (melanoza okrężnicy), które zwykle ustępuje/zanika po zaprzestaniu stosowania preparatu przez pacjenta.

W trakcie leczenia może się pojawić nieistotne klinicznie żółte lub czerwono-brązowe (zależne od pH moczu) przebarwienie moczu wywołane obecnością metabolitów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:

Głównymi objawami przedawkowania lub nadużywania liści senesu są nagły, kurczowy ból brzucha i ostra biegunka prowadząca do utraty płynów i elektrolitów (w tym potasu), które należy uzupełnić. Straty potasu mogą doprowadzić do zaburzeń czynności serca i mięśni, zwłaszcza przy jednoczesnym przyjmowaniu leków wymienionych w punkcie Ostrzeżenia.

Przewlekłe stosowanie zbyt dużych dawek produktów zawierających antranoidy może prowadzić do toksycznego zapalenia wątroby.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie dotyczy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane.

2016-01

Tekst - opakowanie zewnętrzne (kartonik 20 saszetek) SENES PHYTOPHARM

Przechowywanie:

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w zamkniętych opakowaniach w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego: Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska tel.:(61) 28 68 700 faks: (61) 28 68 709

Miejsce wytwarzania: Megafyt Pharma s.r.o.

U Elektrárny 516

Vrané nad Vltavou

252 46 Czechy

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-2172/LN.

Nr serii:

Termin ważności: Kod EAN UCC: 5909990052486

Informacja podana systemem Braille’a: Senes Phytopharm

Data zatwierdzenia tekstu opakowania zewnętrznego: 2016-01

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.