Oryginalna ulotka dla Klimaktoplant
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie

100 tabletek
w 0% aptek
Produkt w kategorii: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, inne leki ginekologiczne, pozostałe leki (kategoria ATC G02CX).

Nie mamy żadnych dokumentów dla tego opakowania (100 tabletek).

Zmień dokument na 80 tabletek (ulotka)zmień

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

PIL_PL_Klimaktoplant_VarIB_final

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Klimaktoplant

Tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Klimaktoplant i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klimaktoplant

3. Jak stosować lek Klimaktoplant

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Klimaktoplant

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Klimaktoplant i w jakim celu się go stosuje

Klimaktoplant jest lekiem homeopatycznym, stosowanym wspomagająco w leczeniu dolegliwości menopauzalnych, takich jak: uderzenie gorąca, nadmierne pocenie się, kołatanie serca, wewnętrzny niepokój oraz bezsenność, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klimaktoplant

Kiedy nie stosować leku Klimaktoplant:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • jeśli pacjent ma rzadko występującą, dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

  • U pacjentów z nietolerancją laktozy,
  • U pacjentów chorych na celiaklię (chorobę trzewną).

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zażyciem leku Klimaktoplant, jeśli pacjentka była leczona w przeszłości lub jest leczona obecnie z powodu raka piersi lub innego guza zależnego od hormonów w ustroju. W przypadku wystąpienia objawów takich jak: uczucie nadmiernego zmęczenia, utrata apetytu, zażółcenie skóry, błon śluzowych, ciężkie bóle w górnej części brzucha z nudnościami, wymiotami lub ciemną barwą moczu, należy przerwać stosowanie produktu i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie dotyczy. Lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u dorosłych kobiet.

Lek Klimaktoplant a inne leki

Nie obserwowano interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Klimaktoplant z jedzeniem i piciem

Na działanie leku homeopatycznego niekorzystny wpływ mogą mieć ogólnie szkodliwe czynniki w stylu życia oraz środki pobudzające, alkohol i tytoń.

Ciąża i karmienie piersią Klimaktoplant nie jest wskazany do stosowania podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Klimaktoplant nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Klimaktoplant zawiera laktozę (cukier mleczny) i skrobię pszeniczną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

3. Jak stosować lek Klimaktoplant

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania leku:

Dorosłe kobiety: W początkowym okresie stosowania należy przyjmować 2 tabletki 3 razy na dobę.

W kontynuacji leczenia oraz przy lekkich bądź przemijających dolegliwościach, należy przyjmować 2 tabletki 2 razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować na pół godziny przed lub po posiłku i pozostawić je do powolnego rozpuszczenia w jamie ustanej.

Czas stosowania:

Bez konsultacji z lekarzem nie należy zażywać leku Klimaktoplant przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klimaktoplant

W razie przyjęcia większej, niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Klimaktoplant

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klimaktoplant

Nie należy spodziewać się żadnych szkodliwych efektów po przerwaniu stosowania leku

Klimaktoplant.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (<1/10000) lub nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości na składniki leku.

W wyjątkowych sytuacjach stosowanie leku Klimaktoplant może wywołać: krwotok z nosa oraz powrót lub nasilenie menstruacji.

Istniejące dolegliwości, mogą przejściowo się pogorszyć podczas stosowanie preparatów homeopatycznych (początkowe pogorszenie). W tych przypadkach należy przyjmować lek w mniejszych dawkach lub przerwać stosowanie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Klimaktoplant

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Uwaga: lek Klimaktoplant zawiera homeopatycznie sporządzone składniki w formie rozcierek nadające tabletkom szczególną barwę.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klimaktoplant

Jedna tabletka (250 mg) zawiera następujące substancje czynne: Cimicifuga racemosa D2 25 mg,

Sepia officinalis D2 25 mg, Strychnos Ignatii D3 25 mg, Sanguinaria canadensis D6 25 mg.

Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia pszeniczna.

Jak wygląda lek Klimaktoplant i co zawiera opakowanie

Okrągłe, obustronnie płaskie tabletki barwy szarej, z nieznacznymi, pojedynczymi plamkami.

Blister z folii PVC/Al zawierający 20 tabletek. Jedno pudełko tekturowe zawiera 80 tabletek oraz ulotkę.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alpen Pharma AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 151, lok.1 02-326 Warszawa tel. +48 22 822 22 14

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.