---Wolt Drive - produkty

Oryginalna ulotka dla Humalog Mix25 Kwikpen

lek na receptę, iniekcja,

Insulina lispro (insulin lispro)

, Eli Lilly

Dawka:

300 j.m./3 ml
brak ofert

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Od ■■

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Humalog Mix25 Kwikpen.