Charakterystyka produktu leczniczego dla Grepid tabletki powlekane

Klopidogrel (clopidogrel)

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC B01AC: Krążenie, krew, Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty przeciwzakrzepowe, Inhibitory agregacji płytek krwi (bez heparyny).

Produkt przypisany do tematów: Problemy z sercem.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Grepid 75 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci bezylanu). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Κażda tabletka powlekana zawiera 2,47 mg laktozy (jednowodnej ). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Dlatego klopidogrel należy stosować ostrożnie w tej populacji (patrz punkt 4.2). Substancje pomocnicze Grepid zawiera laktozę.

W celu zachowania ostrożności zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas leczenia produktem Grepid.

Dawka 0,2 mg/kg mc. powodowała największe procentowe zahamowanie na poziomie 49,3% (agregacji płytek indukowanej 5 µM ADP), co było porównywalne z danymi uzyskanymi u dorosłych przyjmujących produkt Grepid w dawce 75 mg/dobę.

23 ANEKS III OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 24 A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 25 INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Pudełko na blistry zawierające 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 lub 100 tabletek powlekanych 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Grepid 75 mg tabletki powlekane klopidogrel 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci bezylanu). 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH Lek zawiera także laktozę.

„Rp”. 15. INSTRUKCJA UŻYCIA 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A Grepid 75 (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 3 lat temu.
Źródło: Producent [link].

Ulotki innych produktów zawierających clopidogrel

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Grepid

28 tabletek blistry PVC/PE/PVDC/Alu

0,075 G Pharmathen

dostępny w 10% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację