Oryginalna ulotka dla Fusacid
krem

produkt na receptę

Kwas fusydynowy (fusidic acid)

Dawka

2%

Opakowanie

20 gramów
w 34% aptek, od 16.90 zł do 36.97
Fusacid to krem przeciwbakteryjny przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę w terapii infekcji powodowanych m.in. przez bakterie gronkowca złocistego. Preparat zawiera kwas fusydynowy, który odpowiada za jego działanie terapeutyczne.

Ulotki Fusacid dla opakowania 20 gramów (2%).

Wybrany dokument Fusacid:
Dokument z 2021-03-25
PDF
dokument PDF dla Fusacid

Podgląd dokumentu PDF Fusacid

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-03-25

Ulotki innych produktów zawierających oseltamivir

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

FUSACID_Ulotka

Strona 1 z 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta FUSACID, 20 mg/g, krem (Acidum fusidicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Fusacid i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fusacid

3. Jak stosować Fusacid

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać Fusacid

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Fusacid i w jakim celu się go stosuje

Lek Fusacid ma postać kremu, zawiera kwas fusydynowy1 - antybiotyk o silnym działaniu przeciwbakteryjnym z grupy fusydanów.

Kwas fusydynowy działa głównie na bakterie Staphylococcus aureus, ponadto działa na bakterie z rodzajów Streptococcus2 spp., Corynebacterium spp., Neisseria spp. i niektóre gatunki Clostridium spp.

Fusacid stosuje się w miejscowym leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy, zwłaszcza Staphylococcus aureus.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fusacid

Kiedy nie stosować leku Fusacid

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas fusydynowy i jego sole, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
  • jeśli u pacjenta występuje zakażenie wywołane przez oporne na ten lek drobnoustroje, a zwłaszcza

Pseudomonas aeruginosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

  • zachować szczególną ostrożność jeśli lek stosuje się w okolicach oczu;
  • zachować szczególną ostrożność jeśli Fusacid stosuje się przez dłuższy czas, gdyż może to spowodować rozwój dodatkowego zakażenia wywołanego opornymi drobnoustrojami, w tym grzybami.

Fusacid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Strona 2 z 3

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Fusacid nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to niezbędne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Fusacid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Fusacid zawiera butylohydroksyanizol (E 320), propylu parahydroksybenzoesan (E 216) i metylu parahydroksybenzoesan (E 218), które mogą powodować miejscową reakcję alergiczną skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry). Dodatkowo butylohydroksyanizol może spowodować podrażnienie błon śluzowych.

3. Jak stosować Fusacid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle oczyszczoną, chorą powierzchnię skóry pokrywa się niewielką ilością kremu 3 do 4 razy na dobę. Można również stosować krem pod ochronnym gazowym opatrunkiem, zmniejszając w takim przypadku częstość aplikacji do stosowania 1 lub 2 razy na dobę.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Przerwanie stosowania leku Fusacid

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Fusacid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą występować różne objawy skórne, zwłaszcza reakcje w miejscu stosowania: świąd, podrażnienia skóry, uczucie pieczenia, sucha skóra, wysypka (rumieniowa, różyczka3 grudkowa, krostkowa), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, rumień, pokrzywka.

Może wystąpić również obrzęk naczynioruchowy, obrzęk oczodołu oraz reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Fusacid

Przechowywać w lodówce (w temp. 2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Strona 3 z 3

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Fusacid

  • Substancją czynną leku jest kwas fusydynowy.

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (w postaci kwasu fusydynowego półwodnego).

  • Pozostałe składniki to: wazelina biała, glicerol, polisorbat 60, butylohydroksyanizol (E 320), parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.

Jak wygląda Fusacid i co zawiera opakowanie Fusacid jest jednorodną masą barwy białej lub kremowej.

Opakowanie leku to tuby zawierające 5 g lub 20 g kremu. Tuba wraz z ulotką dla pacjenta jest umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów tel. 17 862 05 90 e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/kwas_fusydynowy

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/streptococcus

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/rubella

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.