dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 120 mililitrów (0,004 G/5 ML), 200 mililitrów (0,004 G/5 ML).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 1 miesięcy temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Wersja tekstowa dokumentu

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Flegamina Classic o smaku miętowym, 4 mg/5 ml, syrop

Bromhexini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Flegamina Classic o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina Classic o smaku miętowym

3. Jak stosować lek Flegamina Classic o smaku miętowym

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Flegamina Classic o smaku miętowym

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Flegamina Classic o smaku miętowym i w jakim celu się go stosuje

Syrop Flegamina Classic o smaku miętowym zawiera substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który działa wykrztuśnie, upłynniając wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Flegamina Classic o smaku miętowym wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flegamina Classic o smaku miętowym

Kiedy nie stosować leku Flegamina Classic o smaku miętowym:

 • w przypadku uczulenia na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;
 • u dzieci poniżej 7 lat, gdyż lek zawiera alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe.

Podczas leczenia należy dużo pić. Odpowiednie nawodnienie organizmu wspomaga rozrzedzanie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, jak również, z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy.

Należy również zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Jeżeli pojawią się nowe zmiany patologiczne na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i odstawić leczenie bromoheksyną.

Flegamina Classic o smaku miętowym a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność odnośnie stosowania leku Flegamina z atropiną1 i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi zawierającymi kodeinę2 lub jej pochodne, gdyż mogą one osłabić odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną4, doksycykliną, cefuroksymem5 i amoksycyliną3,) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Stosowanie leku Flegamina Classic o smaku miętowym z jedzeniem i piciem:

Lek należy stosować po posiłku.

Dzieci

Ze względu na zawartość alkoholu, nie należy stosować leku Flegamina Classic o smaku miętowym u dzieci poniżej 7 lat.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty głowy lub senność.

Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Flegamina Classic o smaku miętowym zawiera 96% etanol 1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 0,17 g 96% etanolu.

Ze względu na zawartość alkoholu lek może powodować niekorzystne działanie u pacjentów z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniem mózgu, chorobami psychicznymi, a także u kobiet w ciąży i dzieci.

Lek Flegamina Classic o smaku miętowym zawiera parahydroksybenzoesan propylu

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu propylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

Lek Flegamina Classic o smaku miętowym zawiera glukozę 1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu zawiera 1,75 g glukozy.

Ze względu na zawartość glukozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien porozumieć się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera 1,75 g glukozy na 5 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Glukoza zawarta w leku może wpływać szkodliwie na zęby.

Lek Flegamina Classic o smaku miętowym zawiera błękit patentowy (E 131)

Ze względu na zawartość błękitu patentowego (E 131), lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Flegamina Classic o smaku miętowym

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Lek należy stosować doustnie.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

 • dzieci od 7 do 10 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka od herbaty) 3 razy na dobę.
 • dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 10 ml syropu (2 łyżeczki od herbaty) 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, co 8 godzin, po posiłku.

Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Flegamina Classic o smaku miętowym:

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania leku.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W razie przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Flegamina Classic o smaku miętowym:

Lek należy zażyć najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegamina Classic o smaku miętowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:

 • niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób): ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka;
 • rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): reakcje nadwrażliwości, wysypka;
 • częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, bóle głowy, zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Flegamina Classic o smaku miętowym

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
 • Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po określeniu „Termin ważności:” Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flegamina Classic o smaku miętowym

 • Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek

Pozostałe składniki to: glukoza jednowodna, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, lewomentol, substancja poprawiająca smak i zapach eukaliptusowo-miętowo płynna, błękit patentowy (E 131), kurkuma, kwas solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Flegamina Classic o smaku miętowym i co zawiera opakowanie

Butelka z brązowego szkła zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu zamykana jest zakrętką aluminiową lub polipropylenową z uszczelnieniem piankowym i pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Przypisy

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/atropina

2 https://pl.wikipedia.org/wiki/6-Glukuronid_kodeiny

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/amoksycylina

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/ampicylina

5 https://pl.wikipedia.org/wiki/cefuroksym

Opakowania Flegamina O Smaku Miętowym

120 mililitrów

0,004 G/5 ML Teva

dostępny w 84% aptek

gdzie kupić od 8,95 do 18,23 zł

200 mililitrów

0,004 G/5 ML Teva

dostępny w 84% aptek

gdzie kupić od 13,95 do 27,99 zł

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację