dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 30 tabletek (0,1 G ŻELAZA).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...4020.4037.2016 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ferrum Lek, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Ferri hydroxidum polymaltosum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki: 1. Co to jest Ferrum Lek i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferrum Lek 3. Jak stosować Ferrum Lek 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Ferrum Lek 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Ferrum Lek i w jakim celu się go stosuje Żelazo jest ważnym składnikiem krwinek czerwonych, mięśni oraz enzymów.

Tabletki Ferrum Lek zawierają żelazo w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimerem węglowodanowym, polimaltozą.

Ferrum Lek jest stosowany: - w leczeniu utajonego niedoboru żelaza, - w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza), - w zapobieganiu niedoborom żelaza w okresie ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferrum Lek Kiedy nie stosować leku Ferrum Lek  jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);  jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zasoby żelaza w organizmie (np. hemochromatozę, hemosyderozę);  jeśli pacjent ma zaburzenia wbudowywania żelaza (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około miesiąca temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających ferric oxide polymaltose complexes

W kolejności według dostępności w aptekach.