Oryginalna ulotka dla Belladonna-Homaccord
krople

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

30 mililitrów
w 2% aptek, od 41.99 zł do 59.90
Produkt w kategorii: różne, pozostałe środki lecznicze, pozostałe środki lecznicze (kategoria ATC V03AX).

Ulotki Belladonna-Homaccord dla opakowania 30 mililitrów.

Wybrany dokument Belladonna-Homaccord:
Dokument z 2021-09-18
PDF
dokument PDF dla Belladonna-Homaccord

Podgląd dokumentu PDF Belladonna-Homaccord

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-09-18

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

ulotka

1 -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Belladonna-Homaccord krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Belladonna-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Belladonna-Homaccord

3. Jak przyjmować lek Belladonna-Homaccord

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Belladonna-Homaccord

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Belladonna-Homaccord i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Belladonna-Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu łagodnych infekcji górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy ból gardła.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Belladonna-Homaccord

Kiedy nie przyjmować leku Belladonna-Homaccord

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Osoby, u których stwierdzono choroby wątroby lub padaczkę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Belladonna-Homaccord. Lek jest szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych danych oraz zawartość etanolu nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 12 lat.

2 - Belladonna-Homaccord a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Belladonna-Homaccord z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Belladonna-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią Brak danych na temat wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Belladonna-Homaccord zawiera etanol

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

3. Jak przyjmować lek Belladonna-Homaccord

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Czas stosowania

Nie należy stosować dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli objawy utrzymują się, nasilą lub pojawią się nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Belladonna-Homaccord

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Belladonna-Homaccord

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

3 -

Przerwanie przyjmowania leku Belladonna-Homaccord

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Belladonna-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Belladonna-Homaccord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po:

Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Belladonna-Homaccord

Substancjami czynnymi w 100 g roztworu Belladonna-Homaccord są: 0,5 g Atropa bella-donna D4 0,5 g Atropa bella-donna D10 0,5 g Atropa bella-donna D30 0,5 g Atropa bella-donna D200 0,5 g Atropa bella-donna D1000 0,5 g Echinacea D10 0,5 g Echinacea D30 0,5 g Echinacea D200

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu.

mailto:ndl@urpl.gov.pl

4 -

Jak wygląda lek Belladonna-Homaccord i co zawiera opakowanie Belladonna-Homaccord jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu alkoholu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z kroplomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21 02-822 Warszawa tel. +48 (22) 545 07 15 e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: mm/rr logo -Heel

Kod opakowania Belladonna-Homaccord Stosowanie Belladonna-Homaccord z jedzeniem i piciem

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.