---OMNi-BiOTiC 10 AAD Kids - ZF

Oryginalna ulotka dla Katarek woreczek na aspirator Plus

inne, pojemnik, Gofarm

Dawka:

23,5 CM X 16,5 CM

Opakowanie:

1 sztuka
w 2% aptek
Od ■■

Nie mamy ulotek ani charakterystyk produktu dla żadnego opakowania Katarek woreczek na aspirator Plus .