Oryginalna ulotka dla Angin-Heel
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Opakowanie:

50 tabletek
w 20% aptek, od 14.99 zł do 42.99
Angin Heel to homeopatyczne tabletki podjęzykowe, zalecane do stosowania w terapii infekcji zapalnych obejmujących migdałki. Preparat może być przyjmowany przez pacjentów powyżej 12. roku życia.

Ulotki Angin-Heel dla opakowania 50 tabletek.

Wybrany dokument Angin-Heel:
Dokument z 2021-07-20
PDF
dokument PDF dla Angin-Heel

Podgląd dokumentu PDF Angin-Heel

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-07-20

Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Angin-Heel SD tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
  • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

  • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Angin-Heel SD i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Angin-Heel SD

3. Jak przyjmować lek Angin-Heel SD

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Angin-Heel SD

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Angin-Heel SD i w jakim celu się go stosuje

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Angin-Heel SD jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zapaleniu migdałków.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Angin-Heel SD

Kiedy nie przyjmować leku Angin-Heel SD

  • jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)
  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na arnikę (Arnica montana) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae – dawniej złożonych Compositae)np.

rumianek, nagietek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Angin-Heel SD, gdyż nie jest on przeznaczony do stosowania w anginie paciorkowcowej. W przypadku wystąpienia nasilonych dolegliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku nawracającego zapalenia migdałków, gorączki trwającej dłużej niż 3 dni lub przekraczającej 39°C należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Przed zastosowaniem u młodzieży w wieku 12-18 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Angin-Heel SD

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Stosowanie Angin-Heel SD z jedzeniem i piciem

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Angin-Heel SD powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Angin-Heel SD zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Angin-Heel SD

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

Sposób stosowania

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zaleconej dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Angin-Heel SD

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Angin-Heel SD

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Angin-Heel SD

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Angin-Heel SD może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia ślinotoku należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych ( Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel:+4822 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Angin-Heel SD

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Angin-Heel SD

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Angin-Heel SD są:

30 mg Hydrarygrum bicynatum D8

30 mg Phytolacca americana D4

30 mg Apis mellifica D4

30 mg Arnica montana D4

60 mg Hepar sulfuris D6

60 mg Atropa bella-donna D4

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

Jak wygląda lek Angin-Heel SD i co zawiera opakowanie Angin-Heel SD jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do żółto-białego.

Tabletki znajdują się w pojemniku z polipropylenu z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210 e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Heel Polska Sp. z o.o.

Adres:… tel…..

e-mail: ……….

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: miesiąc/rok

Logo -Heel

Kod opakowania: Angin-Heel SD Angin-Heel SD jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zapaleniu migdałków.

Stosowanie Angin-Heel SD z jedzeniem i piciem

Dorośli: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

4. Możliwe działania niepożądane

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.