Charakterystyka produktu leczniczego dla Mixtard 30 Penfill iniekcja

Insulina (insulin)

Produkt na receptę

Produkt o kategorii ATC A10AD: Problemy pokarmowe, Leki stosowane w cukrzycy, Insuliny, Insuliny o pośrednim czasie działania w połączeniu z krótko działającymi.

Produkt przypisany do tematów: Cukrzyca, Ile kosztuje życie z cukrzycą?.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy wszystkich opakowań.

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 40 jednostek międzynarodowych/ml zawiesina do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka zawiera 10 ml odpowiadających 400 jednostkom międzynarodowym.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Mixtard 30 zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że Mixtard 30 jest praktycznie „wolny od sodu”. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Mixtard jest wskazany w leczeniu cukrzycy.

Dawkowanie produktu Mixtard ustalane jest indywidualnie i określane zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat) Produkt Mixtard może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież Produkt Mixtard może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Zmiana stosowanych rodzajów insulinowych produktów leczniczych Podczas zmiany z insulinowych produktów leczniczych o pośrednim lub długim czasie działania, może być konieczne dostosowanie dawki i czasu podawania produktu Mixtard.

W czasie zmiany stosowanego rodzaju insuliny i kilka tygodni po zmianie zaleca się dokładne monitorowanie stężenia glukozy we krwi (patrz punkt 4.4). Sposób podawania Produkt Mixtard jest dwufazową insuliną ludzką, będącą mieszaniną insuliny szybko (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 4 lat temu.
Źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających insulin

W kolejności według dostępności w aptekach.

Opakowania Mixtard 30 Penfill

5 wkładów

300 J.M./3 ML Novo Nordisk

dostępny w 80% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację