Oryginalna ulotka dla Travisto Active (Boldovera)
tabletki

produkt dostępny bez recepty

Aloes drzewiasty (aloe aborescens)

+

Dymnica pospolita (fumaria officinalis)

+

Boldina (boldine)

Opakowanie:

30 tabletek
w 77% aptek, od 11.99 zł do 26.99
Travisto Active (Boldovera) to tabletki stosowane w zaburzeniach trawienia. Zawiera boldynę o działaniu żółciopędnym i rozkurczającym mięśnie, przez co uwalnia zalegające gazy, a ziele dymnicy działa wspomagająco na drogi żółciowe. Ponadto aloes działa przeczyszczająco i reguluje częstość wypróżnień. Preparat stosowany w łagodzeniu objawów niestrawności (uczucie pełności, wzdęcia, nudności) i w zaparciach.

Ulotki Travisto Active (Boldovera) dla opakowania 30 tabletek.

Wybrany dokument Travisto Active (Boldovera):
Dokument z 2021-06-26
PDF
dokument PDF dla Travisto Active (Boldovera)

Podgląd dokumentu PDF Travisto Active (Boldovera)

Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Data ostatniej weryfikacji: 2021-06-26

Ulotki innych produktów zawierających aloe aborescens+boldine+fumaria officinalis

W kolejności według dostępności w aptekach.
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Wersja tekstowa dokumentu

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Travisto activ 3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę + 10 mg + 1 mg/tabletkę, tabletki

Aloes extractum siccum + Fumariae herbae extractum siccum + Boldinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po 7 dniach stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Travisto activ i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Travisto activ

3. Jak przyjmować lek Travisto activ

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Travisto activ

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Travisto activ i w jakim celu się go stosuje

Lek stosowany tradycyjnie, jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania Travisto activ jest lekiem stosowanym tradycyjnie:

 • w zaburzeniach trawienia (wzdęcia, uczucie pełności, odbijania) spowodowanych zaburzeniami wydzielania żółci np. po przebytej cholecystektomii (usunięcie pęcherzyka żółciowego) i w lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych,
 • w celu regulacji częstości wypróżnień (w zaparciach występujących sporadycznie związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Travisto activ

Kiedy nie przyjmować leku Travisto activ

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na alonę, ziele dymnicy, boldynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
 • jeśli pacjent ma niedrożność dróg żółciowych;
 • jeśli pacjent ma niewydolność wątroby, żółtaczkę;
 • jeśli pacjent ma ostre stany zapalne dróg żółciowych, nerek i jelit;
 • jeśli pacjentka ma menstruację, jest w ciąży lub karmi piersią;
 • jeśli pacjent ma bóle brzucha niewiadomego pochodzenia;
 • jeśli pacjent jest silnie odwodniony i ma niedobór elektrolitów;
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Travisto activ należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odstępu QT, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji;
 • jeśli pacjent ma problemy z wypróżnieniem (występuje u niego zbita masa kałowa) oraz niediagnozowane, ostre lub uporczywe dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. ból brzucha, nudności i wymioty, ponieważ objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub istniejącej niedrożności jelit;
 • jeśli pacjent stosuje przewlekle leki przeczyszczające, lekarz powinien zlecić zdiagnozowanie przyczyny zaparć, gdyż stosowanie przewlekłe leków przeczyszczających może doprowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek gdyż mogą wystąpić u nich zaburzenia elektrolitowe;
 • jeśli pacjent ma kamicę nerkową i kamicę pęcherzyka żółciowego.
 • Leki zawierające aloes powinny być stosowane jedynie wówczas, gdy zmiana diety lub stosowanie leków zmniejszających wchłanianie wody w jelicie nie przyniesie efektu terapeutycznego.
 • U osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy powinny być zmieniane częściej, aby uniknąć długotrwałego kontaktu skóry z kałem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Travisto activ a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Travisto activ:

 • warfaryny (lek zapobiegający krzepnięciu krwi);
 • leków moczopędnych, adrenokortykosteroidów i korzenia lukrecji (leków wywołujących hipokaliemię - niedobór potasu - objawiający się osłabieniem, zmęczeniem, zaburzeniami rytmu serca), gdyż to może nasilać zaburzenia elektrolitowe.
 • Hipokaliemia, będąca skutkiem długotrwałego nadużywania środków przeczyszczających nasila działanie glikozydów nasercowych i wchodzi w interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, lekami indukującymi występowanie rytmu zatokowego (np. chinidyna) i lekami powodującymi wydłużenie odstępu QT.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych. Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Travisto activ zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Travisto activ

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli:

 • w zaburzeniach trawienia i w lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych: od 1 do 2 tabletek przed posiłkami nie częściej niż 4 razy na dobę.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

 • w zaparciach występujących sporadycznie od 3 do 5 tabletek raz na dobę, wieczorem przed snem.

Wystarczające jest przyjęcie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.

Maksymalna dawka dobowa

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Czas trwania leczenia

Produktu leczniczego nie wolno stosować dłużej niż 7-10 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Travisto activ

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Długotrwałe stosowanie dawek wielokrotnie przekraczających przeciętnie stosowane, może wywołać nagły i ostry ból żołądka, ciężką biegunkę powodującą utratę płynów i elektrolitów.

Biegunka może powodować hipokaliemię i może prowadzić do chorób serca i astenii mięśniowej, szczególnie gdy stosowane są również glikozydy nasercowe, leki moczopędne, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji.

Przewlekłe przedawkowanie antrachinowych leków przeczyszczających może prowadzić do toksycznego zapalenia wątroby.

Pominięcia przyjęcia leku Travisto activ

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • kurczowe bóle żołądkowo-jelitowe, melanoza okrężnicy (łagodne zaburzenia pigmentacji ściany okrężnicy rozpoznawane podczas kolonoskopii);
 • reakcje nadwrażliwości;
 • zaburzenie równowagi elektrolitowej;
 • białkomocz, krwiomocz;
 • żółte lub czerwono-brązowe (zależne od pH) zabarwienie moczu przez metabolity aloesu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Travisto activ

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25˚C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze:

Lot - numer serii;

EXP - termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Travisto activ

Jedna tabletka zawiera 15 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Aloe ferox Miller (alona) co odpowiada 3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 10 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Fumariae officinalis L. herbae (ziele dymnicy) DER 4-6:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 1 mg Boldinum (boldyna).

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda Travisto activ i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek. Tabletki są okrągłe, dwuwypukłe o barwie szaro-zielonkawej z niewielkimi wtrąceniami.

Opakowanie leku to: blistry z folii PVC/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium zawierające 15, 24 lub 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95 - 200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: mailto:adr@urpl.gov.pl

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk (Google Analytics). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.