Charakterystyka produktu leczniczego dla 1% Wodny Roztwór Fioletu Gencjanowego Gemi płyn

methylrosaniline chloride

Lek bez recepty

Produkt o kategorii ATC D08AX: Zdrowa skóra, Środki antyseptyczne i dezynfekujące, Środki antyseptyczne i dezynfekujące, Inne.

Produkt przypisany do tematów: Choroby skóry, Ospa wietrzna i półpasiec.

dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 20 gramów (1%), 2500 gramów (1%), 500 gramów (1%).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...20131223_1%wodny_roztwór_fioletu_gencjanowego_G_ChPL CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 1% WODNY ROZTWÓR FIOLETU GENCJANOWEGO , 10 mg/g, płyn na skórę 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g płynu zawiera 1 g metylorozanilinowego chlorku (Methylrosanilinii chloridum) (fioletu gencjanowego). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn na skórę.

;

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 28 dni temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Ulotki innych produktów zawierających methylrosaniline chloride