Tritlenek diarsenu

1 produkt zawierający Tritlenek diarsenu, w tym 1 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Lista produktów zawierających Tritlenek diarsenu

Kolejność według aktualnej dostępności w aptekach. Kliknij na odnośnik przy wybranym produkcie, żeby zobaczyć apteki, które w tej chwili mają go stanie.

  • Trisenox, iniekcja
    arsenic trioxide
    Produkt na receptę, brak ofert