---Wolt Drive - produkty

Akineton, cena i dostępność w aptekach w Warszawie

lek na receptę, iniekcja,

Biperyden (biperiden)

, Desma

Dawka:

5 mg/1 ml

Opakowanie:

5 ampułek
w 1% aptek, od 42,95 zł do 47,90 zł
Od 42,95 zł

Produkty na receptę nie są dostępne dla sprzedaży wysyłkowej.