Produkty zawierające benzoxonium chloride+lidocaine, w tej samej postaci

Poniższe produkty mają tę samą postać (aerozol) i nazwę międzynarodową (benzoxonium chloride+lidocaine). Nazwa międzynarodowa leku to określenie jego substancji aktywnej (czynnej). Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej i postaci nie muszą być swoimi zamiennikami, ponieważ o zastosowaniu leku decyduje również zawartość substancji aktywnej (dawka leku). Co istotne, nawet w przypadku takiej samej nazwy międzynarodowej, postaci leku i dawce substancji czynnej, pacjent nie zawsze może skorzystać z zamiennika - niektórzy pacjenci mogą być na przykład uczuleni na którąś z substancji pomocniczych leku.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

  • Orofar, aerozol
    benzoxonium chloride+lidocaine
    Lek bez recepty, brak ofert

Produkty zawierające benzoxonium chloride+lidocaine, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (benzoxonium chloride+lidocaine), ale inną postać niż aerozol.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty o nazwie handlowej podobnej do Orofar Total Action

Poniżej produkty, których nazwa zaczyna się od Orofar Total Action.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.