Zamienniki i produkty podobne do Innofer Baby zawiesina

Żelazo (ferrum)

Środek spożywczy

Produkt o kategorii ATC B03AE: Krążenie, krew, Preparaty stosowane w niedokrwistości, Preparaty żelaza, Preparaty żelaza w innych połączeniach.

Produkt przypisany do tematów: Anemia.

Produkty zawierające ferrum, w tej samej postaci

Poniższe produkty mają tę samą postać (zawiesina) i nazwę międzynarodową (ferrum). Nazwa międzynarodowa leku to określenie jego substancji aktywnej (czynnej). Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej i postaci nie muszą być swoimi zamiennikami, ponieważ o zastosowaniu leku decyduje również zawartość substancji aktywnej (dawka leku). Co istotne, nawet w przypadku takiej samej nazwy międzynarodowej, postaci leku i dawce substancji czynnej, pacjent nie zawsze może skorzystać z zamiennika - niektórzy pacjenci mogą być na przykład uczuleni na którąś z substancji pomocniczych leku.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty zawierające ferrum, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (ferrum), ale inną postać niż zawiesina.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.