Produkty zawierające silybi m.fr/ex, w tej samej postaci

Poniższe produkty mają tę samą postać (kapsułki) i nazwę międzynarodową (silybi m.fr/ex). Nazwa międzynarodowa leku to określenie jego substancji aktywnej (czynnej). Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej i postaci nie muszą być swoimi zamiennikami, ponieważ o zastosowaniu leku decyduje również zawartość substancji aktywnej (dawka leku). Co istotne, nawet w przypadku takiej samej nazwy międzynarodowej, postaci leku i dawce substancji czynnej, pacjent nie zawsze może skorzystać z zamiennika - niektórzy pacjenci mogą być na przykład uczuleni na którąś z substancji pomocniczych leku.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty zawierające silybi m.fr/ex, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (silybi m.fr/ex), ale inną postać niż kapsułki.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty o nazwie handlowej podobnej do Ostropest Plamisty

Poniżej produkty, których nazwa zaczyna się od Ostropest Plamisty.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.