Statystyki

Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

kategoria ATC o kodzie N02B

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwbólowe (kod N02).

Zawiera 544 produkty, z czego 107 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 408 to leki OTC (bez recepty), 29 to pozostałe produkty bez recepty.

Spośród wszystkich 544 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 176.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 4 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

N02B. Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (176)