Statystyki

Chinolony

kategoria ATC o kodzie J01M

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego (kod J01).

Zawiera 105 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 8 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 105 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 26.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Chinolony, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 2 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

J01M. Chinolony (26)