Statystyki

Inne leki przeciwbakteryjne

kategoria ATC o kodzie J01X

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego (kod J01).

Zawiera 117 produktów, z czego 107 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 9 to leki OTC (bez recepty), 1 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 4 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 117 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 20.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 20 produktów przypisanych do kategorii Inne leki przeciwbakteryjne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 6 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

J01X. Inne leki przeciwbakteryjne (20)