Produkty zawierające ascorbic acid+rutoside+salicylamide+zinc, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (ascorbic acid+rutoside+salicylamide+zinc), ale inną postać niż tabletki powlekane.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

  • Scorbolamid Extra Hot, granulat (do wytworzenia zawiesiny)
    ascorbic acid+rutoside+salicylamide+zinc
    Lek bez recepty, brak ofert

Produkty o nazwie handlowej podobnej do Scorbolamid Extra

Poniżej produkty, których nazwa zaczyna się od Scorbolamid Extra.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

  • Scorbolamid Extra Hot, granulat (do wytworzenia zawiesiny)
    ascorbic acid+rutoside+salicylamide+zinc
    Lek bez recepty, brak ofert