Produkty zawierające cynarae f/ex, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (cynarae f/ex), ale inną postać niż krople.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty o nazwie handlowej podobnej do Verdin Complexx

Poniżej produkty, których nazwa zaczyna się od Verdin Complexx.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.