Statystyki

Leki dopaminergiczne

kategoria ATC o kodzie N04B

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobie Parkinsona (kod N04).

Zawiera 159 produktów, z czego 158 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 27 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 159 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 34.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki dopaminergiczne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

N04B. Leki dopaminergiczne (34)