Statystyki

agonisty dopaminy

kategoria ATC o kodzie N04BC

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki dopaminergiczne (kod N04B).

Zawiera 58 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 14 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 58 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 16.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii agonisty dopaminy, które dostępne są w aptekach.