Statystyki

Leki stosowane w chorobie Parkinsona

kategoria ATC o kodzie N04

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Układ nerwowy (kod N).

Zawiera 180 produktów, z czego 179 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 29 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 180 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 38.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki stosowane w chorobie Parkinsona, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 2 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

N04. Leki stosowane w chorobie Parkinsona (38)