Statystyki

Linkozamidy

kategoria ATC o kodzie J01FF

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Makrolidy, linkozamidy i streptograminy (kod J01F).

Zawiera 26 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 5 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 26 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 10.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Linkozamidy, które dostępne są w aptekach.