Statystyki

Leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca

kategoria ATC o kodzie C01D

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobach serca (kod C01).

Zawiera 148 produktów, z czego 141 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 7 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 10 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 148 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 22.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 22 produktów przypisanych do kategorii Leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C01D. Leki rozszerzające naczynia stosowane w chorobach serca (22)