Statystyki

Inne leki stosowane w chorobach serca

kategoria ATC o kodzie C01E

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki stosowane w chorobach serca (kod C01).

Zawiera 323 produkty, z czego 75 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 54 to leki OTC (bez recepty), 194 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 9 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 323 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 98.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Inne leki stosowane w chorobach serca, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C01E. Inne leki stosowane w chorobach serca (98)