---Wolt Drive - produkty

Refundacja Forxiga

lek na receptę, tabletki powlekane,

Dapagliflozyna (dapagliflozin)

, Astrazeneca

Dawka:

Opakowanie:

Zamienniki opakowania:

Koszyk:

Ceny refundowane ze wskazaniami
Wybrane opakowanie: 30 tabletek (10 mg).
Odpłatność 30%
48,33 zł
<1>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość; <2>Przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z LVEF≤50% oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA: -pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów (z frakcją wyrzutową z LVEF ≤40%) lub - pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane diuretykach (z frakcją wyrzutową z LVEF 41-50%); <3>Przewlekła choroba nerek u dorosłych pacjentów z eGFR <60 ml/min/1.73m2, albuminurią lub białkomoczem oraz leczonych terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii.
Odpłatność 100%
161,09 zł
Dla seniora
0,00 zł
Limit
161,09 zł

W której aptece Forxiga po refundacji kupię najtaniej?

W przypadku leku refundowanego, takiego jak Forxiga, ceny będą takie same w każdej aptece. Aby wiedzieć, ile zapłacisz, sprawdź poziom odpłatności Forxiga na swojej recepcie.

Co oznaczają wskazania przy odpłatnościach Forxiga?

Wskazanie, jakie widzisz przy Forxiga, na przykład "<1>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-...", oznacza, że tylko opisanym przypadku medycznym lekarz może określić taką odpłatność na recepcie.

Czy Forxiga jest bezpłatny dla seniorów?

Tak, Forxiga jest bezpłatny dla seniorów, jednak tylko wtedy, gdy senior ma wskazania do refundacji leku.

Czy Forxiga jest bezpłatny dla dzieci?

Nie, Forxiga nie znajduje na liście bezpłatnych leków dla dzieci.

Czy Forxiga jest bezpłatny dla kobiet w ciąży?

Nie, Forxiga nie znajduje na liście bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Historia zmian z ostatnich 53 miesięcy

Zobacz całą listę leków refundowanych z możliwością łatwego wyszukiwania.