Zamienniki i produkty podobne do Glucosum 5% iniekcja

Glukoza (glucose)

Lecznictwo zamknięte

Produkt o kategorii ATC B05BA: Krążenie, krew, Substytuty osocza i płyny infuzyjne, Płyny infuzyjne, Płyny infuzyjne do żywienia pozajelitowego.

Produkt przypisany do tematów: Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne).

Produkty zawierające glucose, w tej samej postaci

Poniższe produkty mają tę samą postać (iniekcja) i nazwę międzynarodową (glucose). Nazwa międzynarodowa leku to określenie jego substancji aktywnej (czynnej). Produkty o tej samej nazwie międzynarodowej i postaci nie muszą być swoimi zamiennikami, ponieważ o zastosowaniu leku decyduje również zawartość substancji aktywnej (dawka leku). Co istotne, nawet w przypadku takiej samej nazwy międzynarodowej, postaci leku i dawce substancji czynnej, pacjent nie zawsze może skorzystać z zamiennika - niektórzy pacjenci mogą być na przykład uczuleni na którąś z substancji pomocniczych leku.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty zawierające glucose, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (glucose), ale inną postać niż iniekcja.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkty o nazwie handlowej podobnej do Glucosum 5%

Poniżej produkty, których nazwa zaczyna się od Glucosum 5%.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.