Produkty zawierające ascorbic acid+ferrum+folic acid, ale w innej postaci

Poniższe produkty mają tę samą nazwę międzynarodową (ascorbic acid+ferrum+folic acid), ale inną postać niż tabletki.

Decyzję o zastąpieniu dotychczasowego leku innym podejmuj zawsze po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.