Statystyki

Kortykosteroidy

kategoria ATC o kodzie D07

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Zdrowa skóra (kod D).

Zawiera 171 produktów, z czego 163 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 8 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 13 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 171 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 96.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Kortykosteroidy, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 4 podkategorie na poziomie trzecim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

D07. Kortykosteroidy (96)