Statystyki

Kortykosteroidy

kategoria ATC o kodzie D07A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Kortykosteroidy (kod D07).

Zawiera 107 produktów, z czego 100 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 7 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 11 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 107 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 58.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Kortykosteroidy, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 4 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

D07A. Kortykosteroidy (58)