Statystyki

Kortykosteroidy w połączeniach z innymi lekami

kategoria ATC o kodzie D07X

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Kortykosteroidy (kod D07).

Zawiera 25 produktów, z czego 23 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 2 to leki OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 2 produkty refundowane (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 25 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 12.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 12 produktów przypisanych do kategorii Kortykosteroidy w połączeniach z innymi lekami, które są dostępne w największej ilości aptek.