Statystyki

Pozostałe połączenia antagonistów angiotensyny II

kategoria ATC o kodzie C09DX

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Antagonisty angiotensyny II w połączeniach (kod C09D).

Zawiera 36 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Spośród wszystkich 36 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 10.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii Pozostałe połączenia antagonistów angiotensyny II, które dostępne są w aptekach.