Statystyki

Leki β-adrenolityczne

kategoria ATC o kodzie C07A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki β-adrenolityczne (kod C07).

Zawiera 245 produktów, z czego 244 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 48 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 245 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 92.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki β-adrenolityczne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C07A. Leki β-adrenolityczne (92)