Statystyki

Leki β-adrenolityczne

kategoria ATC o kodzie C07

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Serce (kod C).

Zawiera 265 produktów, z czego 264 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 48 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 265 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 103.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 25 produktów przypisanych do kategorii Leki β-adrenolityczne, które są dostępne w największej ilości aptek.