Statystyki

selektywne leki β-adrenolityczne

kategoria ATC o kodzie C07AB

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki β-adrenolityczne (kod C07A).

Zawiera 156 produktów, z czego 155 to leki, których nie można kupić bez recepty1, jeden to lek OTC (bez recepty).

Kategoria zawiera 28 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 156 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 68.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii selektywne leki β-adrenolityczne, które dostępne są w aptekach.